logo-entalpi-2

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Nelerdir?

Endüstriyel faaliyetler, dünya ticaretinin merkezinde bulunan ve diğer birçok sektörden daha fazla istihdam ve üretim sağlayan faaliyetlerin bir bütün olarak karşımıza çıkmasıdır. Endüstriyel faaliyetler kapsamında birçok üretim, işleme ve geri dönüştürme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel faaliyetler, ciddi derecede istihdam sağlayan ve bu sayede toplumların ve ülkelerin refah seviyelerini arttıran faaliyetlerdir. Endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirildiği temel alanlar fabrikalar, imalathaneler ve endüstriyel tüm işletme ve tesislerdir. Bu endüstriyel tesislerde ve diğer alanlarda birçok farklı alt sistem entegre bir biçimde çalışmaktadır. İşte bu sistemlerden birisi de endüstriyel iklimlendirme sistemleridir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, tesislerde çalışmakta olan çalışanların sağlığının korunması ve üretimi yapılan ürünlerin deformasyona uğramaması amacını taşıyan sistemlerdir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri sayesinde endüstriyel tesisteki sıcaklık, nem, hava hızı ve taze hava miktarı kontrol edilebilmektedir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri insanların, bitkilerin veya hayvanların konforunu ya da endüstriyel bir ürün veya materyalin üretimi için gereken sıcaklık, hava hızı, nem ve taze hava seviyesinin sağlanması görevini gören sistemler olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasının en temel sebeplerinden birisi de yukarıda belirttiğimiz üzere çalışanların sağlığının korumasıdır. Zira endüstriyel tesisler yüksek derecede tehlike içeren üretimlerin gerçekleştirildiği tesisler olabildikleri gibi yoğun kimyasal kullanılan tesisler de olabilmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin ve hammaddelerin kullanıldığı alanlarda çalışan kişilerin korunması adına çeşitli önlemler alınması zaruridir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri de işte bu önlemlerin en önceliklisidir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, çalışma ortamında oluşan kirli havanın dışarıda yaralan temiz ve taze hava ile transfer edilerek değiştirmesini sağlamaktadır. Endüstriyel iklimlendirme Sistemleri çoğunlukla iç ortamda yer alan kirli havayı ısıtma veya ısıtmama suretiyle doğal akım ya da mekanik etki kullanılarak çeşitli cihazlar sayesinde emmektedir. Emilen bu kirli hava, fanlar ve aspiratörler aracılığı ile dışarı atılmaktadır. Dışarıda yer alan taze ve temiz hava ise yine kurulan hava kanalları aracılığıyla hiç ortama salınmaktadır. Yani aslında endüstriyel iklimlendirme sistemleri tam bir hava sirkülasyonu sağlamayı amaçlayan ve ortamdakilerin her zaman taze havaya ulaşabilmesini hedefleyen sistemlerdir. Endüstriyel iklimlendirme sistemleri, kirli havanın çıkartılması ve temiz havanın içeri alınması için kullanılan fanlar başta olmak üzere ortamda bulunan kirli havayı emerek havalandırma sistemine aktaran davlumbaz üniteleri, ilgili havanın içerisinde yer alan kirletici materyalleri ortamdan uzaklaştırmaya ya da hapsederek absorbe etmeye yarayan temizlik cihazları ile sistemin kurulduğu yapının bütününü ya da kısmen bir bölgesini saran hava kanallarından oluşan sistemlerdir. Bunlar dışında ise endüstriyel iklimlendirme sistemlerin içerisinde evaporatörler, kondenserler, akışkan kontrol cihazları, şarj silindirleri, vakum pompaları, basınç manifoldları, elektriksel ölçüm aletleri, su soğutma kuleleri, bakır boru bağlantı cihazları, bakır boru şekillendirme cihazları, termos tatlar, Oksi-asetilen kaynak setleri, hava hızı ölçüm cihazları ve hava kanallarının yapımında kullanılan cihazlar ve bahsedilen tüm bu cihazların çalışmasını sağlayan yazılımlar yer almaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan tüm bu cihaz ve materyallerin profesyonel ekipler tarafından çeşitli teknik incelemeler ve analizler gerçekleştirildikten sonra kurulması ve bakımı yapılması gerekmektedir. Zira endüstriyel iklimlendirme Sistemleri hususi ilgi isteyen ve dikkat edilmezse hayati sonuçları olabilecek olan hassas sistemlerdir. Dolayısıyla bu noktada profesyonel bir ekipten teknik destek ve hizmet alınması şiddetle tavsiye edilmektedir. Endüstriyel iklimlendirme Sistemleri temelde iki farklı amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki konfor sağlama amacı taşıyan konfor uygulamaları, ikincisi ise faaliyet esnasında kullanılan işlem uygulamalarıdır. Konfor uygulamaları, endüstriyel tesislerde özellikle çalışanlara konfor sağlanması amacıyla gerçekleştirilen iklimlendirme çalışmalarıdır. Örneğin bir endüstriyel tesiste yemekhane kısmında ya da yatakhane de kullanılan iklimlendirme sistemi daha çok ilgili alanda çalışma gösteren çalışanların konforunu sağlamaya yöneliktir. Ancak diğer tür olan işlem uygulamalarında kullanım, endüstriyel gerçekleştirilen faaliyetin başarıya ulaşması için gerekli olan iklimlendirme çalışmasıdır. Örneğin bir ürünün üretilebilmesi için gerekli olan nem ve sıcaklık seviyesinin iklimlendirme sistemi aracılığıyla sağlanması işlem uygulamalarında kullanım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Türleri

Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılmasında en önemli ayrımlardan birisi de çalışma prensiplerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu kapsamda endüstriyel iklimlendirme sistemleri merkezi iklimlendirme sistemleri ve bağımsız iklimlendirme sistemleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Merkezi iklimlendirme sistemleri daha çok büyük yapılarda kullanırken bağımsız yani yerel sistemler daha küçük ölçekli ve lokal amaçlarla kullanılmaktadır. Merkezi iklimlendirme sistemleri de kendi içerisinde tamamen havalı, tamamen sulu ve havalı ve sulu entegre sistemler olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. İlk grup olan tamamen havalı iklimlendirme sistemleri merkezi bir klima santralinden ayarlanan havanın, kanallar sayesinde tüm sistemde gezdirilmesi ile gerçekleştirilen iklimlendirme faaliyetini içeren sistemlerdir. Bu sistemlerde kendi içerisinde değişken hava debili sistemler, iki kanallı sistemler ve yeniden ısıtma terminalli sistemler olarak alt grupları ayrılmaktadır. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin ikinci türü ise tamamen sulu sistemlerdir. Tamamen sulu sistemler genellikle okullar, ticari binalar, oteller, hastaneler ve apartmanlarda kullanılan sistemlerdir. Bu sistemlerde fanlı serpantinlerde dolaştırılan suyun chiller sistemi ile borulara gönderilmesi sağlanmaktadır. O yapıda yer alan her bir sulu iklimlendirme cihazı da o buralara gönderilen su ile soğutma sağlamaktadır. Tamamen sulu iklimlendirme sistemleri iki, üç ve dört borulu olmak üzere çeşitli gruplara ayrılan sistemlerdir. Havalı ve sulu entegre sistemler ise, merkezi iklimlendirme Sistemlerinden üçüncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerde şartlandırılan hava ile eş zamanlı olarak merkezi bir soğutma grubu dahilinde soğutulan su aynı anda serpantin birimlerine gönderilmektedir. Bu sistemde, önceki iki sistemde dahil bulunmakta ve aynı anda ya da sıralı şekilde kullanıla bilmektedir. Endüstriyel iklimlendirme sistemlerinin ikinci türü olan bağımsız iklimlendirme Sistemleri, tek bir merkezden yönetilmeye ve daha çok modüler parçalar olarak faaliyet gösteren sistemlerdir. Bu sistemlerde ayrık tip klimalar ile paket tip cihazlar olarak iki alt tür yer almaktadır. Bu bağımsız iklimlendirme sistemleri ise daha çok evlerde, otellerde, camilerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde ve kalabalık ortamlarda kullanılan sistemlerdir.