logo-entalpi-2
Yangınlar genellikle ihmallerden kaynaklanan can ve mal kayıplarına neden olan afetlerdir. Endüstriyel alanlarda gerçekleşen bir yangın incelendiğinde sadece sekiz dakikada tüm alanın küle döndüğü görülmektedir. Hızlı bir şekilde yayılan alevlerin önüne geçmek için yangın söndürme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın söndürme sistemleri endüstriyel alanlarda veya toplu yaşam alanlarında kullanıldığında olası yangın durumlarında direkt olarak aktif hale gelmekte ve sonrasında hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek yangının büyümeden söndürülmesini sağlamaktadır. Yangın söndürme sistemlerinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Sistemler arasında bir tercih yapmak için uzmanlara danışmak gerekir. Uzmanlar öncelikle yangın söndürme sistemi kurulumu yapılacak ortamın incelemesini yapar. Kurulum talep edilen ortamdaki fiziksel şartlar incelenir. Daha sonra elde edilen verilere göre hangi yangın söndürme sisteminin gerekli olduğu konusunda bir kanıya varılır. Sürecin nihayetinde ise kurulum ve montaj işlemleri yapılır. Yangın söndürme sistemleri içerisinde bulunan ekipmanlar sistemin düzgün ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bu ekipmanlar arasında yer alan ve sistemin işleyişinde önemli bir görevi üstlenen ekipman ise yangın pompasıdır. Yangın söndürme sistemlerinde bulunan su deposundan sisteme basınçlı bir şekilde suyun verilmesi için yangın pompasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yangın pompası sistemdeki gerekli basıncı ayarlar ve suyu sistem içerisindeki vanalarla korunan borulara aktarmaktadır. Özet olarak yangın pompası bir yangın söndürme sistemi içerisinde suyun dolaşımını sağlayan ekipmandır. Yangın pompası seçiminde bazı konulara dikkat etmek gerekir. Basınç ve akış değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren yangın pompaları belirli bir standarda uygun seçilmelidir. Bu durumda da yine uzmanlara danışılmalıdır. Yangın Pompası Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? Yangın pompası bilindiği üzere basınca ihtiyaç duyulan noktalarda görev yapmaktadır. Bu nedenle pompa seçiminde normal akış ve nominal akış dikkate alınmalıdır. Yangın pompası seçerken dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:
  • Akış talebinin nominal akışın %100 ila %150 değerleri arasında pompa seçimi yapılmalıdır. Bu noktada uzmanların tavsiyeleri ise %115 ve %135 arasındadır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere pompanın uzmanlara danışılmadan seçimi yapılmamalıdır.
  • Yangın pompası seçilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer durum ise sistem içerisindeki gerekli akışın hesaplanmasıdır. Akışın hesaplanmasından elde edilen veriler pompa seçiminde önemli rol oynamaktadır.
  • Gerekli akışın hesaplanmasından sonra yapılması gereken şey sistem içerisindeki basıncın dikkatlice kontrol edilmesidir. Malum olduğu üzere pompa basınca bağlı olarak faaliyet gösterir. Bu nedenle sistem içerisindeki basınç hesaplaması son derece önemlidir.
  • Yangın su deposundan sisteme basınçla su veren pompa, yangın söndürme suyunun nereden temin edildiğine göre değişiklik göstermektedir.
  • Akış talebindeki basınç irtifasının yeterli olduğu performans grafiğine göre yangın pompası seçilmelidir.
Yangın pompası bazı durumlarda gerekmeyebilir. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen hesaplamaların uzmanlar tarafından yapılması daha verimli sonuçlar verecektir. Bu sebeple söndürme sistemi ve yangın pompası konusunda deneyimli ekiplerden destek alınmalıdır. Yangın pompasına ihtiyaç duyulduğunda kurulum ve montaj öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlardan bazları şu şekildedir:
  • Sistem içerisindeki basınç miktarı su seviyesine dair ipuçları vermektedir. Ayrıca akış hızı verileri pompa kurulumundan önce belirlenmeli bu bağlamda en uygun pompaya karar verilmelidir.
  • Yangın söndürme sistemi yükselticisiyle hidrolik hesaplama verileri arasında iyi bir denklem kurulmalıdır. Bu sayede meydana gelebilecek hatalar minimize edilmektedir.
  • Yangın pompası nominal akıştan daha fazla bir hıza ulaştığında sistem içerisinde basınç miktarı azalmaktadır. Bazı pompalarda bulunan düz eğriler akışın artmasıyla basıncı bir miktar düşürmektedir. Bundan dolayı akış ve pompa arasındaki veriler iyi bir şekilde düzenlenmelidir.
  • Yangın pompası basınç değerlerine göre belirlendiğinden dolayı basıncı etkileyen diğer elemanlarında profesyonel anlamda incelenmesi gerekir. Bu elemanlardan biri sprinkler yöneticisidir.
Sprinkler Yöneticisi Sprinkler yöneticisinin görevi sistem içerisinde sürtünme kayıplarını hesaplamaktır. Yangın söndürme sisteminin kurulumu sonrasında kurulumdan kaynaklı basınç değerleri farklılık gösterebilir. Sistem içerisinde kaybedilen basınç boru uzunluğuna göre belirlenmektedir. Ayrıca yükseklikte basınç kayıpları için önemli bir faktördür. Dolayısıyla uzmanlar her ayak başı için hesaplamanın 0.433 psi olmasını tavsiye etmektedirler. Geri akış önleyicileri ve süzgeçler basınç değerlerini değiştirebilmektedir. Bu sebeple sprinkler yöneticisi bu ekipmanlardan elde ettiği basınç verilerini pompaya aktarır. Yangın söndürme sistemi içerisinde yer alan boruların düzeni basıncı doğrudan etkileyen konumdadır. Yükseklik ve alçaklıklara göre farklılık gösteren basıncın sistem borularına değişkenlik göstermesi yer çekimiyle alakalıdır. Bu nedenle ortamın fiziksel özelliklerini inceleyerek sistemin planlı ve düzenli bir şekilde kurulmasını sağlayan uzman ekiplerin tavsiyelerine uyulmalı bu tavsiyeler doğrultusunda yangın pompası seçilmeli ve temin edilmelidir. Yangın Pompası Bakımı Yangın söndürme sistemlerinde gerekli basıncı sağlayarak suyun sistem bünyesinde dolaşımını sağlayan yangın pompasının zaman zaman denetlenmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsi geçtiği üzere pompa çok ince basınç ayarlarına göre çalışmaktadır. Basınç dereceleri zaman zaman uzmanlar tarafından kontrol edilmelidir. Yangın söndürme sistemlerine belirli periyotlarla uzman ekipler tarafından bakım yapıldığında sistem daha kullanışlı hale gelmektedir. Aksi taktirde sistem içerisinde birtakım arızalar meydana gelebilir.